Contacto


Cormoran VFX logo negativo

Responsable : Os seus datos serán tratados por PABLO LAMOSA BARROS con domicilio social en LD. PRAIA BELUSO, 28, 36930 - Bueu (Pontevedra). Finalidade e lexitimidade: Os seus datos serán tratados para as finalidades especificadas no motivo de contacto e para poder atender as súas solicitudes ou consultas, con base legal no consentimento expreso. Cesións : non se cederán a terceiros salvo por obriga legal. Prazo : Os seus datos serán tratados durante o tempo estritamente necesario para cumprir coa finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata que perda a relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados como resposta ao exercicio polo seu titular. dos dereitos correspondentes. Dereitos : Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: info@cormoranvfx.com, ou tamén por escrito , achegando un copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: LD. PRAIA BELUSO, 28, 36930 - Bueu (Pontevedra) Información adicional: Podes consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.

Skip to content